Вие сте пострадали… Ние помагаме

АКО СТЕ ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФА И НЕ ЗНАЕТЕ КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩ И ДА ЗАЩИТИТЕ ПРАВАТА СИ…

ние ще Ви дадем обоснован, компетентен и верен съвет за необходимите
действия и ще Ви представляваме при предвявяване на претенция за
изплащане на обезщетение за претърпените от Вас вреди.

МАКСИМАЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Ще Ви представляваме пред застраховарелните дружества за...

ЮРИДИЧЕСКА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ

Пред Полиция, Следствие и Съд, при започване на наказателно...

ПРАВА НА ПОСТРАДАЛИЯ ПРИ ПТП

Ние ще Ви дадем обоснован, компетентен и верен съвет за...

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Какви действия да предприемете, ако сте пострадали при...

ЗАЩО РЕШИХМЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАМЕ ТОЧНО С

През 2008 година, нашият колега и основен двигател на начинанието, пострада изключително тежко в ужасна катастрофа на път за Видин. Той беше със счупен гръбнак и в много тежко състояние и именно в това безпомощно положение беше принуден да се бори с тежката машина на бюрокрацията и с безпътицата на здравната политика в страната.

Именно горчивият му опит от този изключително тежък момент в живота му зароди в него идеята за създаването на подобна тежка ситуация. И сега използвайки личния си опит от случката и знанията си на юрист и добър адвокат, той съумява доста успешно да помага на други пострадали като него хора и техните близки.

Ние ще Ви посъветваме какви действия да предприемете, ако сте
пострадали при катастрофа.

МНОГО ХОРА, ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ,  КАКТО И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ, БИХА ИСКАЛИ ДА СПОДЕЛЯТ ТОВА С ВАС:

Димитринка

Ямбол

Имах щастлив живот със съпруга си и многобройното ни семейство. ...

Ивайла

София

Пострадах като пешеходец при катастрофа през 2012 г., в град София...

Росен

Велико Търново

Пострадах в много нелеп инцидент в района на град Елена. Движех се...

Въпроси и отговори

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ЖЕРТВИ ПОСТРАДАЛИ
ПРИ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ

 • 1Кои лица са пострадали при пътно-транспортно произшествие /ПТП/?

  • Всички лица, на които вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда

  • Близките на загинало в ПТП лице

 • 2По кои видове застраховки можете да получите обезщетение от Застраховател?

  • „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

  • Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз

 • 3Кой има право на обезщетение?

  • Ако сте пострадал в катастрофа пътник

  • Ако сте пострадал в катастрофа пешеходец

  • Ако сте водач на МПС, пострадал в катастрофа

  • Ако ваш роднина е загинал в ПТП


  Виновният водач няма право на обезщетение по застраховка Гражданска отговорност. Лицето, което е пострадало или чието имущество е било увредено, или чийто близък роднина е загинал в ПТП има право да иска обезщетение от Застрахователя, с който виновният водач е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ /ГО/. Когато виновният водач няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или „Злополука“ или когато виновният водач е неизвестен, пострадалото лице има право да иска обезщетение от Гаранционен фонд. Когато виновното лице е чужд гражданин със застраховка „Гражданска отговорност“ при чужд Застраховател или ПТП е настъпило на територията на друга държава и пострадалото лице е български гражданин то има право да иска обезщетение в Република България от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. Обезщетението, което ще получи пострадалото лице е ПАРИЧНА СУМА.

 • 4Какви вреди покрива застраховката „Гражданска отговорност“

  • Имуществените вреди, настъпили върху друг автомобил или чуждо имущество; разходите за лечение, лекарства, рехабилитация на пострадало лице; погребални услуги и стоки на загиналия в катастрофа;

  • Неимуществени вреди, настъпили вследствие на телесно увреждане на пострадалото лице или за близките на загиналия в ПТП – претърпените болка и страдание;

  • Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от настъпилото ПТП;

  • Разходите свързани с предявяването на претенция пред Застрахователя, включително съдебни разноски, адвокатски хонорар, други.

 • 5Давностният срок, в рамките на който имате право да започнете съдебно дело срещу Застраховател е:

  • 5 години по застраховка „Гражданска отговорност“

  • 3 години по застраховка „Злополука“


  * срокът тече от датата на настъпване на ПТП и не спира да тече при завеждането на претенция за изплащане на обезщетение по доброволен ред.

 • 6Какво се случва когато при ПТП е причинена средна и/или тежка телесна повреда или е настъпила смърт?

  Първа фаза. Наказателно производство /НП/

  НП се води от разследващ полицай в структурата на МВР под надзора на наблюдаващ прокурор от компетентната прокуратура за срок от 2 месеца. Според Наказателно-процесуалният кодекс срокът му може да бъде продължен от Прокурора до два пъти по два месеца или общо срокът за приключване на работата по едно наказателно производство може да бъде до 6 месеца. За съжаление в практиката тези срокове са по-дълги. В хода му се изясняват факти и обстоятелства относно настъпилото ПТП. Изготвят се протоколи, скици, експертизи (сред които с най-важно значение са Съдебно-медицинска експертиза /СМЕ/ и авто-техническа експертиза /АТЕ/), разпитват се свидетели. След изясняване на фактическата обстановка разследващият полицай приключва работата си по наказателното производство и изпраща материалите на наблюдаващия прокурор. В правомощията на прокурора е:

  • да се произнесе с Постановление за прекратяване

  • да внесе обвинителния акт в съда

  • да изготви предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за решаване на делото със споразумение

  • когато извършителят е неизвестен се произнася с Постановление за спиране и изпраща делото на органите на МВР за извършване на действия по издирване на извършителя


  Втора фаза. Съдебно производство – делото се внася в съда от Прокурора с обвинителния акт и се гледа на три инстанции.


  Трета фаза. Завеждане на искане за претенция пред Застраховател /Гаранционен фонд или Национално бюро на българските автомобилни застрахователи/ – срокът за произнасяне е 15дни, но не повече от 3 месеца.

  Възможно е производството за изплащане на обезщетение, включително и пред Гражданския съд да започне преди приключване на наказателното производство и да тече успоредно с него. Това е така, защото целите на двете производства са различни – Наказателният процес има за цел наказване на виновния, а производството за изплащане на обезщетение и евентуалното Гражданско дело – обезщетяване на понесените от пострадалия вреди.

 • 7Какво можете да направите, ако сте пострадал в ПТП през последните 5 години?

  Само ТРИ стъпки:

  1. Да се свържете с нас по телефона или друг начин

  2. Да се срещнете с наш представител на удобно за вас място и време, за да получите безплатна консултация и да ви  свържем с подходящ адвокат

  3. Да посочите банкова сметка, в която желаете да получите вашето обезщетение


  Какво ще направим ние за вас:

  • Ще Ви дадем най-правилния съвет по телефон, имейл или друг начин за комуникация

  • Ще дойдем в удобно за Вас време на удобно за Вас място за БЕЗПЛАТНА консултация и разясняване на правата ви на пострадал

  • Ще Ви предложим най-подходящия според спецификата на вашия случай адвокат, който да защити интересите ви, без да харчите пари за това

  • Ще Ви съдействаме за защита във всички фази на производството /досъдебна и съдебна/, за да може виновният водач да получи заслужено наказание

  • Ще Ви съдействаме за завеждане на претенция пред застраховател / Гаранционен фонд или Национално бюро на българските автомобилни застрахователи/ и за получаване на справедливо обезщетение

  • Ще Ви съдействаме за финансова, медицинска, психологическа или друг вид помощ, от която се нуждаете

  • Ще Ви държим информирани за хода на събитията по вашия случай

 • 8Какво се случва, ако някой причини ПТП и избяга?

  Уведомете Пътна полиция, а в случаите с пострадали хора - позвънете на 112. Въз основа на всички известни факти и обстоятелства от Пътна полиция ще съставят констативен протокол за ПТП и ще предприемат издирване на извършителя. В случай, че виновното лице бъде открито ще може да се ползвате от обезщетение по неговата застраховка "Гражданска отговорност", ако ли не - ще трябва да се обърнете към Гаранционен фонд.

 • 9Какво да правя, ако съм участник в ПТП?

  1. Обозначете мястото на местопроизшествието. Включете аварийните светлини, поставете предупредителен светлоотразителен  триъгълник. Правилното обозначаване на местопроизшествието ще предпази пострадалите, помощниците, като и ще предотврати последващи инциденти!

   • - в населени места на 30 метра от от пътното превозно средство в пътната лента, заета от него, и срещу посоката на движение на заобикалящите го пътни превозни средства;

   • - на автомагистрали - не по-малко от 100 м.;

  2. Изтеглете пострадалите извън опасната зона на местопросизшествието и окажете първа помощ на пострадалите.

  3. Уведомете ведната "Бърза помощ" и полицията. Разкажете кратко и точно: Какво се е случило? Къде точно е станало пътно-транспортното произшествие? Кога се е случило? Колко пострадали има? Кой се обажда? Не премествайте превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променяйте състоянието му до идването на контролните органи, освен ако е необходимо да превозите пострадал до лечебно заведение, след което трябва веднага да се върнете на мястото на произшествието. Водачът има задължение също да вземе мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното описване от компетентните служби, както и да не консумира алкохол до тяхното идване.


  Когато при произшествието са причинени само имуществени вреди има два варианта:

  • Ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, при които е настъпило това ПТП, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП и съвместно уведомяват контролните органи на МВР на територията, на която е настъпило произшествието.За да се регистрира с двустранен констативен протокол едно произшествие обаче, има и допълнителни изисквания:

   • да няма пострадали лица;

   • в ПТП да участват само две превозни средства;

   • да няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;

   • между двамата участници да има съгласие относно обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;

   • и двете участващи превозни средства да са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;

   • и двамата водачи да не са употребили алкохол или други упойващи вещества.

  • Ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, при които е настъпило то, те без да напускат местопроизшествието, уведомяват също контролните органи на МВР на територията, на която е настъпило произшествието и изпълняват дадените им указания. Службите за контрол издават протокол за посещението си на мястото на ПТП.

 • 10Кога и как се попълва двустранен констативен протокол при ПТП?

  Не викайте КАТ, попълнете сами протокола, ако:

  • При ПТП са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход;

  • Има съгласие между участниците в произшествието по обстоятелствата за настъпването му.


  Не попълвате протокол, а викате КАТ, когато:

  • Има загинал или ранен;

  • Образувало се е задръстване;

  • Участва МПС с опасен товар или с чужда регистрация;

  • Има съмнение, че един от участниците е употребил алкохол или друго упойващо средство или няма право да управлява МПС;

  • Автомобилът не може да се движи на собствен ход или има повреда, при която закона забранява движение - спирачна система, кормилна уредба, ходова част, изтичане на гориво.

 • 11Какво да направя, ако от КАТ откажат да посетят местопроизшествието, а протокола за ПТП ми е необходим за обезщетение по застраховка "Каско"?

  1. Когато се обаждате в Пътна полиция и стане ясно, че мястото на ПТП няма да се посети от полицай, поискайте входящ номер на обаждането, за да докажете уведомяването на контролните органи пред застрахователя.

  2. Обадете се на Вашия застраховател и го информирайте за настъпилото събитие. Повечето компании разполагат с мобилни групи, които посещават местопроизшествието и съставят протоколи.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ

0
+
помогнахме на хора в беда и техните семейства
0
+
успешни случая